Zaproszenie do udziału w postępowaniu: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. ZR-07/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu.  ZR-07/2022

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. ZR-01/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. ZR-01/2022

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych” ZP-6/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:
„Dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych”  ZP-6/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dzierżawa aparatury do redukcji patogenów przy użyciu ryboflawiny wraz z transmisja danych do systemu Bank Krwi. Kompatybilne zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w Koncentratach Krwinek Płytkowych i zestawami do inaktywacji osocza”. ZP-8/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„Dzierżawa aparatury do redukcji patogenów przy użyciu ryboflawiny wraz z transmisja danych do systemu Bank Krwi. Kompatybilne zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w Koncentratach Krwinek Płytkowych i zestawami do inaktywacji osocza”.  ZP-8/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dzierżawa aparatury do redukcji patogenów (1 szt.) przy pomocy chlorowodorku amotosalenu (psolaren), wraz z transmisją danych do systemu Bank Krwi. Kompatybilne zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w Koncentratach Krwinek Płytkowych (336szt.) i kompatybilne zestawy do inaktywacji osocza(840szt.)” a ZP-7/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„Dzierżawa aparatury do redukcji patogenów (1 szt.) przy pomocy chlorowodorku amotosalenu (psolaren), wraz z transmisją danych do systemu Bank Krwi. Kompatybilne zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w Koncentratach Krwinek Płytkowych (336szt.) i kompatybilne zestawy do inaktywacji osocza(840szt.)” a ZP-7/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej