Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Wykonywanie badań RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV dla 60 000 donacji krwi metodą biologii molekularnej (NAT)” ZP-3/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Wykonywanie badań RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV dla 60 000 donacji krwi metodą biologii molekularnej (NAT)” ZP-3/2022
Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „ZESTAWY DO POBIERANIA OSOCZA METODĄ AFEREZY” ZP-2/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„ZESTAWY DO POBIERANIA OSOCZA METODĄ AFEREZY”  ZP-2/2022

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „ Remont schodów zewnętrznych budynku siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu” ZR-38/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„ Remont schodów zewnętrznych budynku siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu”  ZR-38/2022

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Urządzenia chłodnicze do przechowywania składników krwi ”. ZP-1/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Urządzenia chłodnicze do przechowywania składników krwi ”. ZP-1/2022

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej