Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „ZESTAWY DO POBIERANIA OSOCZA METODĄ AFEREZY” ZP-2/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„ZESTAWY DO POBIERANIA OSOCZA METODĄ AFEREZY”  ZP-2/2022

Dokumentacja sprawy