Prowadzone Rejestry

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu prowadzi następujące rejestry:

  • Rejestr dawców krwi
  • Rejestr osób zdyskwalifikowanych na stałe
  • Rejestr powikłań poprzetoczeniowych