Struktura organizacyjna

 

Dyrektor – Dominik Purgal
Zastępca Dyrektora ds. medycznych – lek. med. Edyta Ułasiewicz – Specjalista transfuzjologii klinicznej
Dział Dawców i Pobierania –mgr Aneta Słyk-Małysa
Dział Preparatyki i Ekspedycji- mgr Monika Puła
Dział Laboratoryjny – mgr Barbara Szwabowicz
Dział Farmacji Szpitalnej – mgr Łukasz Siara
Dział Zapewnienia Jakości – mgr Grażyna Kraszewska
Dział Sprawozdawczości Promocji i Marketingu – mgr Katarzyna Stanios
Dział Finansowo – Księgowy – mgr Katarzyna Żelewska – Bernat 
Dział Organizacyjno – Pracowniczy – mgr Diana Stysiek
Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Ochrony Mienia – Ewa Jaroszek

 

Schemat organizacyjny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu