Udostępnianie Rejestrów

Zasady udostępniania rejestrów:

Dane osobowe krwiodawców, pacjentów oraz innych osób znajdujące się w rejestrach RCKiK w Radomiu nie są udostępnianie osobom trzecim.

Podstawą prawna do odmowy ujawniania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.)