Instrukcja

Poniższa instrukcja obsługi dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których są udostępniane informacje publiczne. Podmiot jest zobowiązany przez ustawę do tworzenia, utrzymania i aktualizowania BIP.

 

Przeglądanie:

Po lewej stronie witryny BIP usytuowane jest menu przedmiotowe – czyli lista grup tematycznych, w których zestawiono informacje publiczne dostępne w BIP. Do treści wybranej pozycji użytkownik uzyskuje dostęp przez kliknięcie w dana pozycję menu.

Na stronach BIP dane prezentowane są w postaci sformatowanego tekstu HTML bądź w formie załącznika w formacie PDF. Do przeglądania plików PDF musi być zainstalowana aplikacja ACROBAT READER na komputerze osoby przeglądającej strony BIP.

 

Drukowanie treści:

Użytkownik ma możliwość wydruku treści strony aktualnie wyświetlanej. Może tego dokonać przez zaznaczenie wybranego fragmentu tekstu, a następnie korzystając z menu przeglądarki wybierać kolejno: plik->drukowanie->zaznaczony fragment.

 

Wyszukiwarka:

Po prawej stronie umieszczona została wyszukiwarka treści. W celu odnalezienia poszukiwanych informacji wystarczy wpisać szukane słowo w pole tekstowe i kliknięcie przycisku szukaj, a zostaną wyświetlone strony zawierające szukany tekst.

 

Dodatkowe informacje:

Użytkownik ma również możliwość dostępu do informacji publicznych udostępnianych na głównej stronie BIP posiadającą adres URL: www.bip.gov.pl

Na każdej stronie podmiotowej BIP, użytkownik może przejść na główna stronę Biuletynu Informacji Publicznej klikając logo BIP znajdujące się w górnym prawym rogu.

Jeżeli użytkownik chce oglądać główną stronę internetową Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu może kliknąć na logo RCKiK usytuowanego w górnej części każdej strony , bądź wybrać odpowiednią pozycję z menu.

 

Informacje o redaktorach BIP:

Informacje o osobach redagujących zawartość niniejszego serwisu można uzyskać przez wybranie z menu pozycji: Redaktorzy BIP-u