Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Wykonywanie badań RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV dla 60 000 donacji krwi metodą biologii molekularnej (NAT)” ZP-3/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Wykonywanie badań RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV dla 60 000 donacji krwi metodą biologii molekularnej (NAT)” ZP-3/2022
Dokumentacja sprawy