Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „ Remont schodów zewnętrznych budynku siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu” ZR-38/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„ Remont schodów zewnętrznych budynku siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu”  ZR-38/2022

Dokumentacja sprawy