Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Urządzenia chłodnicze do przechowywania składników krwi ”. ZP-1/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Urządzenia chłodnicze do przechowywania składników krwi ”. ZP-1/2022

Dokumentacja sprawy