Zaproszenie do udziału w postępowaniu:„ Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń parametrów biochemicznych w surowicy i osoczu ludzkim na posiadanym analizatorze Indiko wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi, kalibratorami i akcesoriami.” ZR-60/2024

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„ Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń parametrów biochemicznych w surowicy i osoczu ludzkim na posiadanym analizatorze Indiko wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi, kalibratorami i akcesoriami.” ZR-60/2024

Dokumentacja sprawy