Zaproszenie do udziału w postępowaniu:„ Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z analizatorem back-up z wyposażeniem, kompletem odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych” ZP-3/2024

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„ Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z analizatorem back-up z wyposażeniem, kompletem odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych” ZP-3/2024

Dokumentacja sprawy