Zaproszenie do udziału w postępowaniu:”Wykonywanie badań RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV dla 90 000 donacji krwi metodą biologii molekularnej (NAT)” ZP-2/2024

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Wykonywanie badań RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV dla 90 000 donacji krwi metodą biologii molekularnej (NAT)” ZP-2/2024

Dokumentacja sprawy