Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.06.2024

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.06.2024

Dokumentacja sprawy