Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych. Termin składania ofert 19.05.2017 r. godz. 12:00

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do złożenia oferty na :
 
sprzedaż i dostawę materiałów biurowych.