Zaproszenie do złożenia oferty na „Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu (znak sprawy: ZP-250-2-2017) „

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:
 
 

„Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
(znak  sprawy: ZP-250-2-2017)”

Zaproszenie do złożenia oferty z dn 09.02.2016

Zał. nr 1 – OPZ

Zał. nr 2 – Wykaz usług

Zał. nr 3 – FO

Zał. nr 4 – Umowa

Zał. nr 1 – OPZ_ZMIANA z dnia 10.02.2017r