Zaproszenie do udziału w postępowaniu sprawa nr RC-04/16

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:
 
 
 
 
 
Sprawa nr NA-ZP-RC-04/16
 - Ogłoszenie
 

Dokumentacja do sprawy:

 - załącznik nr 1
 - załącznik nr 2
 - załącznik nr 3
 
Odpowiedzi na zadane pytania:
 - Pytania I
 - Pytania II
 
 
Informacje z otwarcia i wyboru Wykonawców
 - zawiadomienie o wyborze wykonawcy