Zaproszenie do złożenia oferty na „Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby RCKiK im. dr K. Vietha w Radomiu”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu: 
„Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu”  

Dokumentacja do sprawy:

Ogłoszenie
Załącznik_1
Załącznik_2
Załącznik_3   Załącznik_3.doc
Załącznik_4


Zestawienie ofert
Ogłoszenie