Zaproszenie do złożenia oferty na: „Dostawę samochody osobowego marki Ford Focus – nadwozie kombi”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
„Dostawę samochody osobowego marki Ford Focus – nadwozie kombi”

Dokumentacja do sprawy:

Ogłoszenie
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


Zmiany tresci SWKO 1
Zmiany treści SWKO 2
Zmiany treści SWKO 3
Zmiany treści SWKO 4


Zbiorcze zestawienie ofert