Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „ Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu ”. Znak sprawy ZR-86/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„  Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
  ”. Znak sprawy   ZR-86/2022

ZR-86-2022
Załącznik nr 1; znak sprawy ZR-86-2022
Załącznik nr 2; znak sprawy ZR-86-2022
ZAŁĄCZNIK NR 3; znak sprawy ZR-86-2022
Załącznik nr 4 ; znak sprawy ZR-86-2022

Informacja z otwarcia ZR-86-2022

Informacja z wyboru ZR-86-2022