Zaproszenie do złożenia oferty na „Świadczenie usług w zakresie naprawy i konserwacji samochodów”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:
 
 
 
 
 
„Świadczenie usług w zakresie naprawy i konserwacji samochodów”
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu
 - OGŁOSZENIE
 -Formularz cenowy naprawa samochodów