Zaproszenie do udziału w postępowaniu Sprawa nr NA-ZP-250/05/06/16 ogłoszenie II

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:
 
 
 
 
 
Sprawa nr NA-ZP-250/05/06/16 ogłoszenie II
 - Ogłoszenie
 

Dokumentacja do sprawy:

 - SIWZ
 - Formularz oferty
 - Opis przedmiotu zamówienia
 - Oświadczenie Wykonawcy
 - Projekt umowy
 - Wykaz sprzętu
 - Wykaz personelu
 - Wykaz wykonanych zamówień
 
Odpowiedzi na zadane pytania:
 - Pytania I
 - Pytania II
 
Informacje z otwarcia i wyboru Wykonawców
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 - Protokół PN