Zaproszenie do udziału w postępowaniu Sprawa nr NA-ZP-RC-09/16

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:
 
 
 
 
 
Sprawa nr NA-ZP-RC-09/16
 - Instrukcja
 

Dokumentacja do sprawy:

 - Formularz oferty
 - Opis przedmiotu zamówienia
 - Projekt umowy
 
Odpowiedzi na zadane pytania:
 - Pytania I
 - Pytania II
 
 
Informacje z otwarcia i wyboru Wykonawców
 - zawiadomienie o wyborze wykonawcy