Zaproszenie do udziału w postępowaniu Spraw nr NA-ZP-251/01/05/16

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:
 
 
 
 
 
Sprawa nr NA-ZP-251/01/05/16
 - Ogłoszenie
 

Dokumentacja do sprawy:

 - SIWZ
 - Formularz oferty
 - Formularz cenowy
 - Opis przedmiotu zamówienia
 - Oświadczenie Wykonawcy
 - Projekt umowy
 - Wykaz wykonanych zamówień
 - Załącznik A - sposób oceny przedmiotu zamówienia
 - Wzór opakowania zbiorczego
 
Odpowiedzi na zadane pytania:
 - Pytania I
 - Pytania II
 
Informacje z otwarcia i wyboru Wykonawców
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Zestawienie oceny ofert
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 - załącznik nr 1