Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych zestawów drenów przeznaczonych do automatycznego pobierania składników krwi (znak sprawy: ZP-3-2018)

Termin składania ofert upływa dnia  16 maja 2018 r. o godzinie 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 7 – Formularz JEDZ

Załącznik 7 – Formularz JEDZ.XML

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja art. 92 ust. 2 ustawy