Dzierżawa dwóch zgrzewarek do jałowego łączenia drenów, wraz z dostawą materiałów zużywalnych w ilości 20 000 zgrzewów (znak sprawy: ZP-250-4-2017)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp