Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie badań RNA HAV i DNA B19 dla 20000 donacji metodą biologii molekularnej (NAT)

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do złożenia oferty na :

Wykonanie badań RNA HAV i DNA B19 dla 20000 donacji metodą biologii molekularnej (NAT)

zaproszenie do złożenia oferty

załącznik nr 1 opis zamówiena

załącznik nr 2 umowa

 załącznik nr 3 formularz oferty