Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „ REMONT SANITARIATU ORAZ MALOWANIE POMIESZCZEŃ W SIEDZIBIE RCKiK PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 42; 26-600 RADOM ”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu: 
 
„  REMONT SANITARIATU ORAZ MALOWANIE POMIESZCZEŃ W  SIEDZIBIE RCKiK PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 42; 26-600 RADOM ”
 
Dokumentacja do sprawy:
 
 


Zestawienie ofert

Ogłoszenie