Zaproszenie do złożenia oferty na „Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu: 
 „Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi”

Dokumentacja do sprawy:

Załącznik 1