Zaproszenie do złożenia oferty: „Odczynniki wykorzystywane w technikach serologicznych”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do złożenia oferty: 
„Odczynniki wykorzystywane w technikach serologicznych”

Dokumentacja do sprawy:

Załącznik 1