Zaproszenie do złożenia oferty na „Odczynniki monoklonalne i poliklonalne do oznaczania antygenów krwinek czerwonych”.

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu: 
„Odczynniki monoklonalne i poliklonalne do oznaczania antygenów krwinek czerwonych”

Dokumentacja do sprawy:

Załącznik 1
Załącznik 2

Ogłoszenie
Zbiorcze zestawienie ofert