Materiały wykorzystywane do oznaczenia antygenu HLA B27 i wykonywania testu limfocytotoksycznego