Zaproszenie do złożenia oferty: Karty do wydruku „Identyfikacyjnej karty grupy krwi” KREWKART

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do złożenia oferty: 
Karty do wydruku „Identyfikacyjnej karty grupy krwi” KREWKART

Dokumentacja do sprawy:

Załącznik 1