Zaproszenie do złożenia ofert na odczynniki wykorzystywane w technikach serologicznych

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do złożenia oferty na :
 
odczynniki wykorzystywane w technikach serologicznych