Zaproszenie do udziału w postępowaniu:”ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU DO TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW DLA RCKIK W RADOMIU”. ZP-9/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU DO TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW DLA RCKIK W RADOMIU”.  ZP-9/2023

Dokumentacja sprawy