Zaproszenie do udziału w postępowaniu:”Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu” ZR-136/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów
będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu”
ZR-136/2023

Dokumentacja sprawy