Zaproszenie do udziału w postępowaniu:„ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA SEPARATORA KOMÓRKOWEGO DO POBIERANIA KONCENEATU KRWINEK PŁYTKOWYCH ORAZ OSOCZA METODĄ AFEREZY Z TRANSMISJĄ DANYCH DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO W ILOŚCI 2 SZTUK”. ZP-7/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA SEPARATORA KOMÓRKOWEGO
DO POBIERANIA KONCENEATU KRWINEK PŁYTKOWYCH ORAZ OSOCZA METODĄ AFEREZY
Z TRANSMISJĄ DANYCH DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO W ILOŚCI 2 SZTUK”. ZP-7/2023

Dokumentacja sprawy