Zaproszenie do udziału w postępowaniu:”Zakup i dostawa analizatora biochemicznego wraz z odczynnikami i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań ”. ZP-6/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Zakup i dostawa analizatora biochemicznego wraz z odczynnikami i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań ”. ZP-6/2023

Dokumentacja sprawy