Zaproszenie do udziału w postępowaniu:”Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu” ZR-137/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu” 
ZR-137/2023

Dokumentacja sprawy