Zaproszenie do udziału w postępowaniu:”Remont wybranych pomieszczeń budynku magazynowo – gospodarczego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu z przeznaczeniem na mroźnię.” ZP-4/2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Remont wybranych pomieszczeń budynku magazynowo – gospodarczego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
z przeznaczeniem na mroźnię.” ZP-4/2022
Dokumentacja sprawy