Zaproszenie do udziału w postępowaniu:„Odczynniki, krwinki, roztwory, materiały kontrolne i materiały zużywalne do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatora”. ZP-1/2024

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Odczynniki, krwinki, roztwory, materiały kontrolne i materiały zużywalne do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatora”.  ZP-1/2024

Dokumentacja sprawy