Zaproszenie do udziału w postępowaniu:„DZIERŻAWA DWÓCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPATYBINYCH Z SEPARATOREM ZESTAWÓW DO AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTATU KRWINEK PŁYTKOWYCH” ZP-8/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„DZIERŻAWA DWÓCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPATYBINYCH Z SEPARATOREM ZESTAWÓW DO AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTATU KRWINEK PŁYTKOWYCH”  ZP-8/2023 

Dokumentacja sprawy