Zaproszenie do udziału w postępowaniu:”Dzierżawa aparatury do redukcji patogenów przy użyciu ryboflawiny oraz aparatury do redukcji patogenów przy pomocy chlorowodorku amotosalenu wraz z transmisją danych do systemu Bank Krwi. Zakup kompatybilnych dla oferowanych urządzeń zestawów do redukcji czynników chorobotwórczych w Ubogoleukocytarnych Koncentratach Krwinek Płytkowych” ZP-14/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Dzierżawa aparatury do redukcji patogenów przy użyciu ryboflawiny oraz aparatury do redukcji patogenów
przy pomocy chlorowodorku amotosalenu wraz z transmisją danych do systemu Bank Krwi.
Zakup kompatybilnych dla oferowanych urządzeń zestawów do redukcji czynników chorobotwórczych
w Ubogoleukocytarnych Koncentratach Krwinek Płytkowych”  ZP-14/2023

Dokumentacja sprawy