Zaproszenie do udziału w postępowaniu:„Dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą wirówki” ZP-13/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą wirówki”
ZP-13/2023

Dokumentacja spraw