Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu energetycznego poprzez przebudowę rozdzielni głównej, montaż układu SZR budowę i przyłączenie do sieci operatora instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, ul. B. Limanowskiego 42″ ZP-5/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:
„Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu energetycznego poprzez przebudowę rozdzielni głównej, montaż układu SZR budowę i przyłączenie do sieci operatora instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, ul. B. Limanowskiego 42″ ZP-5/2021

Dokumentacja sprawy