Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Zakup specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Radomiu” ZP-3/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:

„Zakup specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Radomiu”  ZP-3/2023

Dokumentacja sprawy