Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH” ZR-107/2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH”  ZR-107/2023

Dokumentacja sprawy