Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Zakup i dostawa wirówki do krwi wraz z komputerem i oprogramowaniem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu”.

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu

 zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Zakup i dostawa wirówki do krwi wraz z komputerem i oprogramowaniem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu”. ZP-7/2019

 

Dokumentacja sprawy