Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „ Zakup i dostawa systemu do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych składający się z inkubatora i wytrząsarki kompatybilnej z inkubatorem, do mieszania pojemników z preparatami płytkowymi.”

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„Zakup i dostawa systemu do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych składający się z inkubatora i wytrząsarki kompatybilnej z inkubatorem, do mieszania pojemników z preparatami płytkowymi.”

Dokumentacja sprawy