Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Zakup chłodni do przechowywania krwi wraz z dostawą, instalacją, kwalifikacją (walidacja) do użytku, szkoleniem pracowników”.

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
„Zakup chłodni do przechowywania krwi wraz z dostawą, instalacją, kwalifikacją (walidacja) do użytku, szkoleniem pracowników”.
 
Termin składania ofert upływa dnia  16 lipca 2018 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 lipca 2018 r. o godzinie 10:15.
 
Dokumentacja do sprawy:

Zmiana terminu składania i otwarcia  ofert:
Termin składania ofert upływa dnia  18 lipca 2018 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 lipca 2018 r. o godzinie 10:15.